Het thema en doel van de vastenactie dit jaar heeft als titel:
“Gaan waar naar niemand gaat.”
Er zijn inderdaad plekken op aarde, die je “wel kunt vergeten”,
plekken die “niemand ziet zitten”, plekken “waar geen eer aan te behalen is.”
En inderdaad: je kunt er geen zichtbare eer aan behalen:
Geen publiciteit, niet op tv. of krant, geen applaus, geen ‘eerste prijs”, “geen knip voor de neus waard”: plekken die je beter “links kunt laten liggen”,
plekken waar niemand gaat.
En toch
Het koppige “En toch” is een van de belangrijkste woorden in elke godsdienst.
De ontkenning van de ontkenning. Het toch blijven geloven zonder overtuigend onweerlegbaar bewijs. Er gààn mensen naar plekken, waar niemand gaat. Ze begonnen met wat “onbegonnen werk” heette en vragen zich niet alleen af “waar het naartoe moet”, maar doen er ook wat aan. Wij kunnen er ook iets aan doen.” Doe dus mee en help daarmee de zusters van de heilige harten voor de inwoners van Mbala in Zambia. Hun doelen zijn:
Hulp aan kwetsbare kinderen
Ondersteuning aan aidspatiënten
Opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen
Armoedebestrijdingsprogramma´s
Bewustwordingsprogramma´s
Meer informatie over de Vastenactie 2018 vindt u op www.vastenactie.nl
Rekening NL21 INGB0000005850

In de Jozef willen wij 1 dienst wijden aan de Vasten en de Vastenactie:
Zondag 4 mrt. 10.00.u.

Tot ziens?
Jan Langendorff.