Kerkgebouw

Drie generaties van de bekende Cuypers-architecten hebben in Bussum kerken gebouwd. De Vituskerk is gebouwd door P.J.H. Cuypers. Onze kerk, beter bekend als de Koepelkerk, is ontworpen door zijn zoon en kleinzoon. Hoewel er meer Koepelkerken in Nederland zijn (onder meer in Dongen en in Beverwijk) is de bouwstijl van onze kerk zeer uitgesproken. Dit versterkt het idee dat Jos Cuypers een algemeen ontwerp heeft gemaakt en de nadere invulling hiervan overliet aan zijn zoon. De kerk wordt gekenmerkt door een vierkant grondpatroon. De ramen zijn opmerkelijk klein waardoor de centrale ruimte van de kerk verlicht wordt door de blauw gekleurde grote ramen in de koepel. Boven en achter het priesterkoor zijn fresco's geschilderd, een cadeau van parochianen ter gelegenheid van een 25 jarig jubileum. De kerk is aan het eind van de jaren negentig gerenoveerd en toen tevens geplaatst op de nationale monumenten lijst. Het is een van de zeldzame koepelkerken in Nederland. Bij de bouw van deze kerk (begin 1920) hebben de architecten (J.Th.J. Cuypers & P. Cuypers jr) zich laten inspireren door de aloude christelijk Oost-Europese traditie en de kerk voorzien van blauwe ramen. Bij de renovatie zijn deze ramen in hun oorspronkelijke staat hersteld.

Parochiegemeenschap

De parochie is een Rooms Katholieke parochiegemeenschap die is ontstaan uit drie van de vier parochies die Bussum vroeger rijk was:
St. Vitus; Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand; H. Hart en de Parochie van St. Jozef. In 1971 ontstond in Bussum de behoefte tot een nauwe samenwerking van de drie eerstgenoemde parochies om daarmee de kwaliteit, draagkracht en effectiviteit te vergroten. Bij de Parochie van St. Jozef bestond minder behoefte aan deze samenwerking omdat dit nog een relatief jonge parochie was.
Dit leidde in 1972 tot het oprichten van de "Samenwerkende parochies van de H. Vitus, H. Hart, en OLV van Altijddurende Bijstand".
Deze samenwerking kreeg ook vorm in de bundeling van de drie parochiebladen die verder gingen onder een nieuwe naam: "IN-FORMATIE" een naam die verwijst naar het gezamenlijk verder gaan in één nieuwe richting.
Aanvankelijk werden er nog regelmatig in drie parochiekerken diensten en vieringen gehouden. Dit was mede mogelijk doordat de priesters die de gemeenschap rijk was niet aan een kerkgebouw waren verbonden maar konden wisselen tussen de verschillende kerkgebouwen. Deze mobiliteit heeft ertoe bijgedragen dat vele parochianen de weg naar de andere parochiekerken wisten te vinden. Toen in het begin van de jaren tachtig het kerkbezoek nog verder was teruggelopen besloot men tot het sluiten van twee van de drie kerken. De keuze is toen, onder meer vanwege de centrale ligging, gemaakt voor de OLV van Altijddurende Bijstand en de andere kerken te sluiten. Inmiddels is de H. Hart kerk gesloopt en zijn in de Vituskerk appartementen gebouwd.
In de loop der jaren is deze samenwerking verder uitgegroeid en op 1 april 1996 door de Bisschop van Haarlem bekrachtigd in de nieuwe R.K. Parochie van de H. Maria.