Algemeen


De RK St. Vituskerk te Naarden-Vesting is een officiële en gewijde kerk met een sacrale functie ten behoeve van kerkelijke eer- en gebedsdiensten. Het gebouw wordt derhalve alleen gebruikt voor kerkelijke liturgie, sacramenten en rituelen en is niet bestemd voor gebruik/verhuur ten behoeve van andersoortige activiteiten. Derhalve zijn aan het gebruik van de kerk specifieke voorwaarden gesteld, die hieronder puntsgewijs zijn vastgelegd.
Algemene uitgangspunten voor alle vieringen

 • De kerk wordt in principe gebruikt voor en door de leden van onze parochiegemeenschap.
 • Ten behoeve van katholieke erediensten en liturgievieringen.
 • Het betreft katholieke erediensten.
 • Reservering dient te worden aangevraagd bij de pastoor/kapelaan.
 • Afspraken worden vastgelegd aan de hand van een vragenlijst.
 • Bij uitvaarten en huwelijken zal normaliter het eigen St. Vituskoor met organist de viering opluisteren.
 • Voor de invulling van de liturgie of viering, c.q. afwijking van de standaardprocedure, dient te voren overleg te worden gevoerd met de pastoor/kapelaan.
 • De voorganger dient bevoegd te zijn voor de betreffende viering.
 • Persoonlijke wensen t.a.v. plaatsing van bloemen, soort en duur van de muziek, aantal sprekers etc., dienen tevoren te worden afgestemd.
 • De collecte-opbrengsten zijn in principe voor de eigen kerk c.q. HH Missen voor de overledene.
 • De invulling en aankleding van de viering geschiedt onder aanwijzingen van de kosters.
 • Tijdens een eucharistieviering worden geen CD's gedraaid.
 • Het tarief voor onderstaande diensten kunt u overmaken op nr NL 33 RABO 0343702665

 

 

Uitvaarten

Uitvaart parochianen:
De melding van het overlijden van een parochiaan geschiedt door de familie aan de begrafenisondernemer, alsmede aan de parochie.
De organisatie van de uitvoering geschiedt door de begrafenisondernemer in overleg met de parochie.
Specifieke en persoonlijke wensen dienen te voren te worden afgestemd met het parochiesecretariaat.
Tarief: € 500,–


Uitvaart niet-parochianen:
Slechts in uitzonderingsgevallen na vóóroverleg met de pastoor (b/a het parochiesecretariaat).  Tarief € 750,-

 

Huwelijken

Huwelijk parochianen (incl. koor en organist):
Tarief: € 400,–


Huwelijk niet parochianen:
Slechts in uitzonderingsgevallen na overleg met de pastoor (b/a het parochiesecretariaat). Tenminste één van de partners is RK.
Tarief: € 600,–

 

Dopen

Kinderen van parochianen en niet-parochianen:
Tenminste één van de ouders is RK.
Tarief doop: geen verplicht tarief.
Voor vrijwillige bijdrage geldt als richtbijdrage: € 75,-.
(t.b.v. o.a. doopgesprek, kerkgebruik, doopkaars en ontvangst familie etc. ).


Bijzondere vieringen

Vieringen buiten de reguliere openstellingstijden zijn mogelijk t.b.v. eigen parochianen na overleg met de pastoor; bijv. t.b.v. huwelijksjubilea etc..

De kosten voor pastorale zorg bij bijzondere vieringen bedraagt € 250,-