Het opgeven van Misintenties dient een week voor de gewenste datum te worden aangeleverd op het secretariaat. Dit kan;

Per brief aan het secretariaat, Turfpoortstraat 1. Op de envelop vermelden: „Stipendia administratie”. Vermeld naam afzender, telefoonnummer en  een korte exacte omschrijving voor welke H.Mis de intentie bedoeld is.  Bij meerdere intenties graag duidelijk aangeven welke data bedoeld worden.

Het stipendium bedraagt € 8 per intentie.U kunt dit overmaken op bank nummer NL 33 RABO 0343702665.