man sitting on laptop 18929We hebben vandaag de dag met een breed scala aan communicatievormen te maken. Vanuit de parochie worden er tot op heden nog maar een paar gebruikt, nl. de mededelingen in de kerk tijdens een viering, een gestencild blaadje met mededelingen achter in de kerk (zoals de Mariaboodschap in de Mariakerk) en het parochieblad Klankkleur.

De Klankkleur heeft maar een beperkt aantal verschijningsmomenten. Om de parochianen sneller van informatie te kunnen voorzien, hebben we een mogelijkheid om een nieuwsbrief via de email te versturen. Deze nieuwsbrief zal zich beperken tot korte mededelingen en mogelijk verwijzen naar de Klankkleur of de website, waar over een aantal onderwerpen meer achtergrondinformatie zal worden geplaatst.

Voordelen:

  • Berichten kunnen  sneller worden verstuurd
  • Geen extra drukwerk, de mail is op de computer te lezen
  • Een groter bereik dan alleen tijdens de vieringen

Er zijn ook een paar voorwaarden aan verbonden:

  • Ontvangers dienen zich aan te melden
  • Het bestand van emailadressen mag uitsluitend voor deze nieuwsbrief worden gebruikt
  • De ontvanger moet te allen tijde een mogelijkheid hebben om zich af te kunnen melden

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. Meer informatie treft u elders op de website aan. Als u uw inschrijving wenst te beeindigen kan dat altijd via de link die onderaan onze nieuwsbrieven staat. Daarmee maakt u uw inschrijving direct ongedaan.