AVGDe laatste tijd is er veel in het nieuws over bescherming van privacy. Allicht heeft u hier ook wat van op televisie gezien of in de krant gelezen. Dit is ingegeven door een nieuwe Europese richtlijn die op 25 mei van kracht is geworden. In Nederland wordt deze regelgeving de AVG genoemd, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Het gaat er om dat organisaties voorzichtig moeten zijn met gegevens die over u bekend zijn. Dit geldt uiteraard ook voor onze parochie. Het gaat dan niet alleen om gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mail adres, maar ook om gegevens zoals kerkelijke gezindte (of u rooms-katholiek bent), of en wanneer u gedoopt bent, de eerste Heilige Communie heeft gedaan, het Heilig Vormsel heeft ontvangen, voor de kerk bent getrouwd.
Dergelijke gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dat betekent ook dat deze gegevens in een beschermde omgeving worden bewaard, bijv. op een computer waar niet zomaar iedereen in kan kijken, of in een afgesloten kast of ruimte. Maar zeker ook dat zulke gegevens niet zomaar met anderen gedeeld mogen worden.
In principe moet u toestemming geven om bepaalde informatie over u op te slaan. Maar als de gegevens alleen worden gebruikt voor het beoogde doel van de kerk, dan is geen toestemming nodig. Dit valt onder het ‘gerechtvaardigd belang’ van de kerk. Dat betekent zoiets als dat de kerk niet goed kan functioneren zonder deze gegevens. Daarom is uw specifieke toestemming niet nodig.
Voor het publiceren van een foto of video waarop iemand herkenbaar is, is altijd toestemming vereist. Dit geldt bijv. voor het publiceren van een foto in het parochieblad, op de website of social media. Voor het maken of publiceren van een foto van een kind jonger dan 16 jaar is de schriftelijke toestemming van een ouder nodig.
Uw parochiebestuur stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en aan deze regelgeving te voldoen. We zijn bezig met een nieuw computersysteem waar uw gegevens nog beter be-schermd worden, waarbij toegang verder beperkt wordt. Maar vooral is het een kwestie van iedereen zoveel mogelijk bewust te maken van de strekking van de AVG en de naleving daarvan. Ook het Bisdom is een aantal praktische handreikingen aan het schrijven zodat wij tot een goede beoordeling kunnen komen van vraagstukken rondom uw privacy.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande, dan kunt u altijd via het secretariaat contact opnemen met ondergetekende.
Jan Maarten Ingen Housz