Na 65 jaar kerk zijn voor Bussum Zuid is de Jozefkerk na de viering van 15 april 2018 gesloten.
Op zondag 21 mei vorig jaar hebben wij na de dienst in een bijeenkomst met de parochianen medegedeeld dat er besloten is de Jozefkerk te sluiten. In “BussumsNieuws” van 17 juli is daar in een interview met een van de locatieleden uitgebreid over geschreven.
Beide keren zijn de redenen voor sluiting duidelijk aangegeven. De reactie van de parochianen was begrijpelijk nogal heftig: men was zeer teleurgesteld. De Jozefkerk bestaat 65 jaar en er zijn zelfs nog parochianen die aan de bouw financieel hebben bijgedragen.
Ook is beide keren gepoogd begrip te kweken voor de noodzaak tot sluiting: het sterk teruggelopen aantal kerkbezoekers tijdens de laatste jaren, een tekort aan priesters, een groot gebrek aan vrijwilligers voor verzorging en opluistering van de vieringen, ook het steeds moeilijker worden om over voldoende vrijwilligers te beschikken voor het onderhoud van gebouw en tuin.
In juli 2016 wisten wij van het Bisdom Haarlem-Amsterdam dat de Koptische Orthodoxe Kerk met een hoofdzetel en bisschop in Amsterdam-Noord zocht naar een kerkgebouw in het Gooi, met name in Bussum. Toen de sluiting van de Jozefkerk bekend was werden wij dan ook door deze Koptische kerk benaderd.
Er zijn vervolgens door het Locatieteam en Henri Marquenie als vicevoorzitter van de R.K. Parochie van de H. Drie- eenheid, vele gesprekken gevoerd met het bestuur en de Bisschop van de Koptische kerk en het “klikte” onmiddellijk met de Kopten.
Voor ons was het zeer belangrijk dat de Jozefkerk als een christelijke katholieke kerk zou blijven bestaan, een mooie kerk op een mooie plek die zijn functie als kerk zou behouden.

De Woord- en Communievieringen gaan op de 2e en 4e zaterdag door in de kapel van De Antoniushof en wel om 17.00 uur. Deze vieringen staan ook in het rooster vermeld