Het licht op ons padVanuit het locatieteam hebben wij een inspirerende bijeenkomst gehad met een pastoraal werker uit Amersfoort. We hebben gesproken over de manier waarop je vanuit de kerk actief kunt zijn om een bestendige kerkgemeenschap op te bouwen.
Er zijn een aantal momenten in een mensenleven waarin heel bewust gekozen wordt voor een deelname aan vieringen die gekoppeld zijn aan de toediening van sacramenten (naast natuurlijk het sacrament van de Eucharistie).
Ouders kiezen ervoor om hun kind te laten dopen. Daar worden zij op voorbereid, maar het is geen vanzelfsprekendheid dat ouders en kind binnen de kerkgemeenschap blijven. De volgende gelegenheid doet zich voor bij de eerste Communie. Ook dan vindt er een traject van vorming plaats ter voorbereiding op de eerste Communie.
Wij zijn op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag wat wij als kerkgemeenschap te bieden hebben aan hen die gekozen hebben deel te nemen om verder te binden, te boeien en zich verder te laten ontwikkelen binnen onze kerkgemeenschap.
De priesters zijn betrokken bij de voorbereidingen op de sacramenten, maar hebben door hun regionale verantwoordelijkheden nauwelijks tijd om in de tussenliggende periodes aan vorming te doen.
Wij zien het als een weg die we afleggen en waarlangs een aantal bushaltes staan. Bij elk van de bushaltes ontmoeten we de priester die verantwoordelijk is voor de toediening van de sacramenten. De weg tussen twee haltes kent geen specifiek programma (anders dan de zondagse Eucharistievieringen).
Na zorgvuldig afwegen heeft het locatieteam besloten om actief invulling te gaan geven aan de routes die tussen de verschillende bushaltes liggen, om de metafoor nog maar eens te gebruiken. Daartoe zijn projecten aangeschaft uit de serie “Het licht op ons pad”, gericht op kinderen van 4 tot 6 jaar en 7 tot 9 jaar voor de periode tussen de doop en de eerste Communie. Het volgende tracé, de weg naar het vormsel, zal projecten kennen voor 10-12 jarigen en 13-15 jarigen en voor na het vormsel is er een project voor 16+ .
Elk project is een stukje vorming. Niet alleen vanuit vieringen, maar ook vanuit activiteiten zoals knutselen, film maken en kijken, gezellig samen zijn etc.
Het is de bedoeling dat, net zoals bij de bestaande projecten er mensen vanuit de parochie samen met ouders de verantwoordelijkheid hebben voor de begeleiding van het project.
Op deze manier vergroten wij de binding van ouders en kind aan onze kerkgemeenschap.
In elke Klankkleur zullen wij vanuit het locatieteam informatie geven over de stappen die we zetten met de projecten. Op de website zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan de inhoud van de verschillende projecten.

Meer weten: kijk dan naar deze video