Familieberichten.

We hebben afscheid moeten nemen van de heer Co Kooi. Hij is 25 december overleden en is 91 jaar geworden. Zijn uitvaart was 29 december vanuit de Kapel in Antoniushof.

Wij hebben ook afscheid genomen van de heer Siem Bakker.  Hij is 92 jaar geworden. Zijn uitvaart was 3 januari in het uitvaartcentrum van Monuta in Bussum.

Laten wij hen en al onze dierbaren in onze gebeden gedenken.

Familieberichten.

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

mevrouw Wies Winkelhagen – Bakker. Zij is 4 december overleden. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Laten wij haar en al onze dierbaren in onze gebeden gedenken.

 

In onze gemeenschap is Nicolaï Haverkort door de doop opgenomen.

Van harte welkom in onze parochiegemeenschap.

Meeleven met elkaar.

Zondag 23 december was de bloemengroet voor de heer en mevrouw van den Biggelaar in Bussum. Ze waren 65 jaar getrouwd waarmee wij hen van harte feliciteren.

Zondag 30 december waren de bloemen voor mevrouw Majoor in Bussum. Zij is 90 jaar geworden waarmee wij haar van harte geluk wensen.

Meeleven met elkaar.

Zondag 9 december ging de bloemengroet naar mevrouw Ank Geitenbeek in  Bussum. Wij willen Ank hartelijk bedanken voor haar jarenlange trouwe inzet bij de werkgroep die de Vespers, Advent- en Vastenoverwegingen voorbereidt en inhoud geeft.

Zondag 16 december waren de bloemen voor mevrouw Jansen in Bussum. Zij is 100 jaar geworden waarmee wij haar van harte feliciteren.

Woensdag 23 januari om 19.30 uur: Avondgebed voor Eenheid en Vrede in de Mariakerk. In de Gebedsweek voor de Eenheid verzorgt de Oecumenische Werkgroep Avondgebed voor Vrede dit avondgebed in samenwerking met de Protestantse gemeente Bussum. Het thema van de Gebedsweek is dit jaar: ‘Recht voor ogen’. Het thema, gebaseerd op het Bijbelboek Deuteronomium (16: 20), is aangedragen door christenen uit Indonesië. Juist in deze tijden van verdeeldheid tussen gelovigen, tijden van onrecht, oorlog en geweld, is het samen bidden om gerechtigheid, vrede en verzoening in onze wereld op zijn plaats.

U bent van harte welkom.

Werkgroep Avondgebed voor Vrede.

Zaterdag 6 mei om 17.00 uur: de laatste Vesperviering van dit seizoen. Voorganger is Bruno Nagel. De overweging gaat over Psalm 23 uit de liturgie van zondag 7 mei: ‘De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets…’ Ontbreekt mij werkelijk niets? - Van harte aanbevolen als meditatieve voorbereiding op de zondag!

Werkgroep Vespervieringen