De RK parochie van de Heilige Drieëenheid is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de drie kerken die tot de parochie behoren, alsmede in de verschillende tehuizen. Vieringen worden verzorgd in:

  • H. Mariakerk, eucharistisch centrum van de parochie
  • St. Vituskerk
  • Huize Godelinde
  • Huize Patria
  • Ravelijn
  • De Veste
  • Huize Zandzee

In het liturgisch rooster is te zien op welke tijdstippen er vieringen zijn op de verschillende locaties.