Pastoor van de parochie en voorzitter van het parochiebestuur is Pastoor Carlos Fabril (1963). Hij is afkomstig uit Brazilië en is sinds 1992 in Nederland. Hij is opgeleid tot priester in het bisdom Haarlem, in 2000 tot priester gewijd en kapelaan geweest in de regio Hoorn-Blokker.
Pastoor Carlos is per 1 augustus 2008 door de bisschop van Haarlem, Mgr.Dr. Jozef Punt, benoemd tot pastoor van de R.K.Parochie St.Vitus te Naarden, de H.Vitus en Thomas te Huizen en de Sint Vitus te Blaricum.
Zijn officiële installatie geschiedde op 31 augustus 2008 door de deken van Amsterdam, pater Ambro Bakker s.m.a.
Hij is daarmee de opvolger van Pastoor Michi Costa (1931), aan wie emeritaat is verleend, maar die nog wel op de pastorie in Naarden woont en daar actief is.

 

Een afspraak maken met pastoor Carlos Fabril:

telefoon:  
secretariaat:  
email:  
voor noodgevallen: 06 - 2251 0599