Er zijn 2 koren die de kerkdiensten musicaal ondersteunen.

  • Het St.Ceciliakoor, een gemengd koor dat op zon- en feestdagen medewerking verleent aan de (eucharistie)vieringen. Op donderdagavond wordt gerepeteerd. Mocht u belangstelling hebben om mee te zingen dan kunt u contact opnemen met de heer Cor van Essen, telefoon 035 6945062.

 

  • Het Vituskoor, een gemengd koor dat medewerking verleent bij diensten t.g.v. huwelijken, begrafenissen, oecumenische bijeenkomsten etc.Het Vituskoor zingt o.l.v. dirigent Nico Brinker en organist Willem Vonk.  Mocht U belangstelling hebben om mee te zingen dan kunt u contact opnemen met Mevrouw M. Rijs,  tel. 035 6942935